บทความ เมื่อเราก้าวเดินไปข้างหน้า…..ใครอยู่ข้างหลัง

               ชีวิตคนเรา  ต่างคนก็ต่างไม่เหมือนกัน  บางคนอยู่คนเดียว  บางคนอยู่กับครอบครัว  บางคนอยู่กับเพื่อน  บางคนอยู่กับแฟน  บางคนจากบ้านต่างจังหวัดมาทำงานในเมือง   บางคนเบื่อชีวิตคนเมืองออกมาอาศัยอยู่ต่างจังหวัด  แต่ทุกคนก็มีวิถีชีวิตของตนเอง

               เพราะวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกัน  ทำให้เกิดเป็นอาชีพต่าง ๆ  มากมาย  เพื่อการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเอง  รวมไปถึงครอบครัว  บางครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าทุกวัน  บางครอบครัวต้องแยกกันไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ  แล้วส่งรายได้กลับมาเพื่อจุลเจือครอบครัว   มีทั้งการเป็นลูกจ้างคนอื่น  และการเป็นลูกจ้างตัวเอง

               การเป็นลูกจ้างคนอื่น   มันก็ต้องมีนายจ้าง  กับ ลูกจ้าง  ถ้านายจ้างต้องการอะไร  อย่างไร   เมื่อเราอยู่ในฐานะลูกจ้าง  ก็ต้องทำตามที่นายจ้างต้องการให้ได้  เพื่อแลกกับรายได้ที่จะได้รับจากผลการทำงาน   ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวัน  รายเดือน   ต่างก็ต้องถูกกำหนดเรื่องรายได้ด้วยผลของการทำงาน  ถ้าทำได้ไม่ดี  ทำไม่ได้ตามเป้าหมาย  รายได้ก็จะลดหรือถูกทอนลงไป   ก็ต้องยอมรับ  ยอมปรับสภาพกันไป

               ส่วนการเป็นลูกจ้างตัวเอง  หรือบางคนเรียกว่าการเป็นนายตัวเอง   มันต่างจากการเป็นลูกจ้างคนอื่น  การเป็นลูกจ้างคนอื่น  มักจะมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะทาง  ตามความสามารถของตัวเอง  แต่การเป็นลูกจ้างตัวเอง   จะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง  เพราะมันคืองานของตัวเอง  ธุรกิจของตัวเอง  ถ้าไม่ทำก็จะไม่มีรายได้เข้ามา  เป็นกฏแบบอัตโนมัติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

               แต่  ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างคนอื่น  หรือ  ลูกจ้างตัวเอง   จุดประสงค์ของการสร้างรายได้  ก็เพื่อตัวเรา  และคนที่อยู่ข้างหลัง   ก็คือครอบครัวของเรานั่นเอง   แต่ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกคนที่มีครอบครัว  ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้นั้น ๆ  ก็คือ  ลูก  สำหรับใครที่ยังไม่มีครอบครัว  สิ่งนี้ก็อาจจะยังไม่อยู่ในเป้าหมายของเขา  เขาอาจจะไม่ต้องทุ่มเทอะไรมากมายเพื่อให้ได้รายได้มาเลี้ยงตัวเอง  แต่สำหรับคนที่มีลูก  หรือครอบครัวที่มีลูก  คุณลูก  ก็จะเป็นแรงบันดาลใจทุกอย่าง  ที่จะทำให้เขาเหล่านั้น  ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่สามารถทำให้ลูกของเขาได้อยู่อย่างสุขสบายได้   และนั้นก็หมายถึง อนาคต

               บางครอบครัว  หลังจากเลิกงานก็ต้องกลับมาดูแลลูกที่บ้าน  จะเป็นภาระมากน้อยแค่ไหน  มันก็เป็นไปตามวัยของคุณลูก  บางครอบครัวต้องยอมจากลูกมา  ยอมให้ลูกอยู่กับญาติ  แล้วตนเองก็มาหารายได้ที่ต่างจังหวัด  เพื่อส่งกลับไปเป็นค่าเลี้ยงดูในชีวิตประจำวัน  แต่ไม่ว่าลูกจะอยู่กับเรา  หรือลูกจะอยู่กับญาติ  ลูก ๆ ทั้งหลาย ก็คือเด็กที่จะต้องโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า  ทุกคนต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียน และเป็นหน้าที่ของผู้เป็นพ่อ แม่  หรือผู้ปกครองที่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย  เพราะนั่นคืออนาคตของเขา   เพื่อให้เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า  ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเรา  ที่ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้เขาได้รับในสิ่งที่เหมาะสม   ขณะที่เราเองก็ต้องมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

               แต่  ทุกหนทางที่ก้าวเดิน มีอุปสรรคมากมาย  มีอันตรายนับไม่ถ้วน  ขณะที่เรากำลังทำหน้าที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  นำพาครอบครัวให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้   ถ้าเราเกิดก้าวพลาดเมื่อใด  นั่นหมายถึง อนาคตของพวกเขาก็ต้องหยุดชะงัก  หรืออาจจบลงไปเลยก็ได้  พวกเขาต้องเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  ต้องเรียนรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ    รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่  ก็ต้องดีขึ้นเรื่อย ๆ  เหมือนกัน   เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองอย่างเรา ๆ  ต้องอบรมณ์  สั่งสอน  และจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เค้า   รวมถึงกองทุนสำรอง   ที่จะต้องสำรองเอาไว้เผื่อเกิดอะไรฉุกเฉิน   และวางรากฐานที่ดีไว้ให้เขา   เพื่อเขาโตขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาลำบากอะไรมากมายเหมือนอย่างที่เราเป็น 

               ดังนั้น  ในช่วงที่คุณลูก กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  เราจะเป็นอะไรไปไม่ได้   เราจะเจ็บไม่ได้  ป่วยไม่ได้  และตายไม่ได้  ทุกการก้าวเดินในชีวิต  จะต้องก้าวเดินด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด  เพื่อที่เราจะต้องอยู่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขา  สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับเขา  และดูแล อบรมเขา  เขาจะได้โตขึ้นเป็นคนดีและสามารถเอาตัวรอดในสังคมที่มันโหดร้ายทารุณ  ได้เป็นอย่างดี   ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่เป็นพ่อ   หรือ เป็นแม่  หรือจะต้องเป็นทั้งพ่อ  และแม่   ก็จงอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคที่มีหรือเป็นอยู่  จงทุ่มเททั้งแรงกาย  แรงใจเพื่อการวางรากฐานที่ดีสำหรับคุณลูก   เพราะการที่เราได้เห็นเขาเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ   มันเป็นความสุขของคนที่เป็น พ่อ  แม่  ที่วิเศษที่สุด  ยากที่จะหาคำใด หรือบทความใด  มาอธิบายให้เข้าใจได้ว่า   การที่เราดำเนินชีวิตก้าวไปข้างหน้า  เพื่ออนาคตของคนที่เรารักที่อยู่ข้างหลัง  เพื่อคนที่คอยให้เรากลับบ้าน   เพื่อคนที่คอยให้เรากลับไปเล่น  กลับไปกอด  เพื่อคนที่คอยสร้างรอยยิ้มให้เราเวลาที่เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการที่ต้องออกไปเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต   มันทำให้เรา  มีความสุขมากมายเพียงใด………….

 

 

 

Post  by : nai.B

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ บทความ เมื่อเราก้าวเดินไปข้างหน้า…..ใครอยู่ข้างหลัง

  1. ํํIf you want to find something พูดว่า:

    ค่ะ..หายใจ เป็นลูกหายใจออก เป็นลูก หายเหนื่อยต่อลมหายใจให้ยืดยาว

  2. nai.B พูดว่า:

    คับ ขอเป็นกำลังใจให้คนที่สู้เพื่ออนาคตทุกๆท่าน คับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s